Over ons

Sinds begin 2019 hebben we binnen ARBE dienstverlening een hoarding-team. Dit team houdt zich bezig met cliënten met Hoarding-problematiek. De vraag naar deze gespecialiseerde begeleiding is groot. In Twente is er nog weinig kennis en ervaring m.b.t. deze doelgroep. Vanuit het team willen we ons m.b.t. deze problematiek blijven ontwikkelen zodat we onze cliënt gericht kunnen ondersteunen. De kennis wordt regelmatig bijgeschoold. Bij de begeleiding werkt ARBE nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeenten en/of woningbouwverenigingen. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise.

ARBE dienstverlening
Veel mensen ondervinden in het dagelijkse leven hinder van psychiatrische klachten en/of verstandelijke beperkingen. ARBE dienstverlening biedt deze mensen laagdrempelige zorg, gericht op haalbaar herstel en participatie in de samenleving. Daar elke zorgvraag anders is, bieden wij vraaggerichte oplossingen en een persoonlijke benadering. Door onze brede psychiatrische kennis en ervaring en platte organisatiestructuur kunnen wij de klant daadkrachtig, pragmatisch en outreachend begeleiden op een wijze die het beste bij zijn of haar specifieke behoeften past. Hierbij kunnen een viertal kernactiviteiten worden onderscheiden; (langdurige) psychiatrische thuiszorg, (kortlopende) trajectbegeleiding, dagactiviteiten en forensische zorg.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.arbe.nl.

Of neem rechtstreeks contact op met een van onze teamleden.

ARBE dienstverlening biedt ondersteuning op diverse levensgebieden, zoals:

  • Financiën: budgetteren, schuldsaneringsbegeleiding etc.

  • Leefomgeving: huisvesting, contacten met buren en instanties etc.

  • Administratie: postbeheer en archivering etc.

  • Dagindeling: dagstructuur, agendaplanning, afspraken maken en nakomen etc.

  • Dagbesteding: werk, sport, hobby’s of vrijwilligerswerk etc.

  • Communicatie & relaties: sociale contacten, effectieve communicatie, familie etc.

  • Persoonlijke situatie: algemene dagelijkse levensbehoeften, persoonlijke verzorging etc.

  • Welzijn

Maarten 06 150 237 91
Danielle 06 214 393 83

Julian 06 219 733 65
Petra 06 261 664 17

Anne 06 199 140 32
Lianne 06 820 524 13